Ergoterapi

Ergoterapeuter bidrar til løsninger når det oppstår et gap mellom en persons helse og hverdagens krav. Målet er at hver enkelt skal mestre sin hverdag på best mulig måte og ergoterapeuter jobber for at alle skal kunne delta og være mest mulig aktiv i lek, læring, arbeid og hverdagen for øvrig.

En ergoterapeut har høy kompetanse på kartlegging av hva som hindrer eller muliggjør hverdagsaktivitet og kan bistå med søknad på hjelpemidler til både person og hjem.

Lurer du på om dette er noe for deg? Ta kontakt med oss på NOVA klinikken

Behandlere innen fagfeltet