Fysioterapi uten avtale om trygderefusjon

Våre fysioterapeuter er spesialisert til å undersøke, behandle og forebygge plager i ledd, muskler, skjelett, nervevev og kretsløp. Enten du er frisk eller sliter med sykdom og skader, er ung eller gammel, krever kroppen vedlikehold. NOVA klinikkens fysioterapeuter kan hjelpe deg med å påvirke helsen din

På NOVA klinikken har vi både fysioterapeuter med og uten kommunal driftstilskud. Hos fysioterapeutene uten kommunal driftstilskud får du som oftest veldig rask time. Hos de med kommunal driftstilskudd vil det som oftest være noe ventetid

Behandlere innen fagfeltet