Fysioterapi spesialist, uten avtale om trygderefusjon

Våre fysioterapeuter er spesialisert til å undersøke, behandle og forebygge plager i ledd, muskler, skjelett, nervevev og kretsløp. Enten du er frisk eller sliter med sykdom og skader, er ung eller gammel, krever kroppen vedlikehold. NOVA klinikkens fysioterapeuter kan hjelpe deg med å påvirke helsen din

På NOVA klinikken har vi en spesialist i idrettsfysioterapi som jobber uten kommunal driftstilskud

Noen kan tenke at en spesialist i idrettsfysioterapi jobber innen toppidrett, men idrettsfysioterapeuter flest jobber i bredden og favner alle grupper - fra barn til eldre, fra toppidrett til breddeidrett og fra korsbåndsskader til 70 år gamle Kari som sliter med hofta


Behandlere innen fagfeltet

Rikke Munk

Fysioterapeut, spes. idrettsfysioterapi
rikke@novaklinikken.no74999199 / 48604494
Om behandleren