Om behandleren

Maren Lie

Fysioterapeut

Maren tok sin utdannelse i Oslo og var ferdig utdannet som fysioterapeut i 2019. Turnusåret jobbet hun i Fredrikstad kommune med barn og voksne og på Kalnes sykehus på geriatirisk og ortopedisk avdeling. I 2020 begynte Maren på en master utdanning i fysisk aktivitet og helse med spesialisering innen treningsfysiologi på NTNU. I masteroppgaven sin har hun forsket på eldres daglige aktivitetsnivå gjennom et år med pandemi samt hvordan fysisk aktivitet påvirker frykt for fall hos eldre.

Maren er en allsidig fysioterapeut som behandler alle typer muskel- og skjelettplager. Hun er også en aktiv løper på fritiden og kan være behjelpelig hvis du ønsker å komme i gang med trening.

Maren skal jobbe som vikar for Aleksander Killingmo sommeren 2022.

 

Utdanning:

Mastergrad i fysisk aktivitet og helse, NTNU, 2022

Bachelorgrad i fysioterapi, OsloMet, 2019

 

Arbeidserfaring:

2021-22 Fysioterapeut vikar, Sykehuset Østfold Kalnes

2019-20 Turnusfysioterapeut, Sykehuset Østfold Kalnes

2019-20 Turnusfysioterapeut, Fredrikstad kommune

Bestill time nå
Maren Lie