Om behandleren

Tommy Merli

Ergoterapeut

Tommy tok sin ergoterapeut utdannelse ved VID vitenskapelige høgskole ved Sandnes. Etter endt utdannelse har Tommy jobbet som ergoterapeut for barn og unge i Kristiansand kommune og som hjelpemiddelkonsulent ved Quality Care. Tommy ønsker at alle skal ha lik mulighet til aktivitet og deltakelse, og har fokus på at alle skal kunne være så aktive som de ønsker å være.

Utdanning:

Bachelorgrad i Ergoterapi VID vitenskapelige høgskole Sandnes 2016

Arbeidserfaring:

Ergoterapeut for barn og unge i Kristiansand kommune

Hjelpemiddelkonsulent i Quality Care

Bestill time nå
Tommy Merli